31.08.2021

CAMİ PLANLAMA VE TASARIMI KILAVUZU

Başkanlığımızca cami inşa süreçlerinde vatandaşlarımıza, hayırsever kişi veya kuruluşlara rehberlikte bulunmak, camilerin; bulunduğu yerleşim biriminde ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak şekilde, fiziki çevre ve iklim koşullarına uygun, mimari, estetik, işlevsellik ve kapasite açısından yeterli nitelikte inşa edilmesini sağlamak, bu alanda toplumumuzda var olan ilgi ve talebi olumlu yönde değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği halinde cami inşa süreçlerini yürütmek amacıyla "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu'' hazırlanmış ve Klavuz ekte yayınlanmıştır.