T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Afyonkarahisar Müftülüğü

17.03.2016

Fehmi BAYRAŞA ( 28.05.1964 - 14.02.1966

1904 Yılında Afyonkarahisar’da doğdu Mevlevi dedelerinden Şeyh vekili ( Aşcıbaşı ) Ali Dede’nin oğludur. İlk ve orta tahsilini Afyon’da yaptı. Daha sonra İstanbul Darülfünun İlahiyat fakültesinden 1928’de mezun oldu. 1938’de Müftü katibi namzeti olarak göreve başladı. Sırasıyla katiplik, müsevvitlik, Mahmudiye, Emirdağ, ve Bilecik Müftülüklerinde bulundu. 28.05.1964’de Afyonkarahisar Müftülüğüne atandı. 1966’da ise Tufanbeyli Müftülüğüne atandı. 1971’de emekliye ayrılan Fehmi BAYRAŞA aynı yıl aralık ayında vefat etti.