T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Afyonkarahisar Müftülüğü

17.03.2016

Ahmet Nuri GÜMÜŞ ( 10.09.1960 - 06.02.1964 )

Ahmet Nuri GÜMÜŞ (10.09.1960 – 06.02.1964) 1886 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Halk arasında “Murat Hocazade Hafız Ahmet Efendi” diye meşhur olmuştur. Rüştiye tahsilinden sonra Musamcızade Medresesinden mezun olup, İstanbul Darülfünün Fakültesine gitti. 1. Dünya Savaşında Bağdat cephesinde esir düştü, Hindistan’daki esir kampında ilmi çalışmalarına devam etti. Cumhuriyet devrinde bir müddet (1948-1950) Fransızca Öğretmenliği yaptı. Daha sonra geçici vaizlik görevlerinde bulundu. Müftü Hüseyin Fevzi BAYIK’ ın emekliye ayrılmasıyla 1960 yılında Afyon Müftülüğüne atanan Ahmet Nuri GÜMÜŞ, bu görevi yürütürken 1964’de vefat etti.