T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Afyonkarahisar Müftülüğü

17.03.2016

Hüseyin Fezvi BAYIK ( 1916 - 1960 )

HÜSEYİN FEVZİ BAYIK ( 1916-1960 ) 1874 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Rüştiyeden sonra Musamcızade Ali Efendi Medresesini bitirerek icazet aldı. Cami-i Kebir medresesinde müderris oldu. Zamanın en iyi fıkıh bilginlerinden olup Arapça ve Farsça’yı hakkıyla bilmekte idi. 1912’de Müftü Yardımcısı, 1916 yılında Afyonkarahisar Müftüsü oldu. 1960’da aynı görevden emekliye ayrıldı. İstiklal Savaşındaki etkin rolu ile Sarıklı Mücahitler safına katıldı. Miras meseleleri hakkında ikili basılı eserleri olan Hüseyin Fevzi BAYIK 28.12.1965 yılında vefat etti.