07.09.2022

TALİM VE TASHİH-İ HURUF KURSU KURSİYER SEÇİMİ SINAV DUYURUSU

İlimiz ve İlçe Müftülüklerimize bağlı olarak faaliyet gösteren Kur'an kursu ve camilerde görev yapan personelin talim, tecvit, tashih-i hurûf ve mehâric-i hurûfla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun güzel bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla, iki grup halinde (26 Eylül - 16 Aralık 2022 tarihleri arasında; ikinci gruplar için ise 19 Aralık 2022 - 17 Mart 2023) 3 ay/12 hafta süreli düzenlenecek olan "Talim ve Tashih-i Hurûf Kursu"na ilimiz merkezinde ve ilçelerde görevli olup, başvuru yapan personel arasından mülakat yoluyla il ve ilçe bazlı kursiyer seçimi yapılacaktır.
Talim ve Tashih-i Hurûf Kursları, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde düzenlenecek olan Hüsn-i Tilavet ve Aşere kursları için tercih sebebi sayılacaktır.

A. DAYANAK
1. Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
2. Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

B. KURSİYER SEÇİMİNDE ARANAN ŞARTLAR
1. İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi (Hafızlık eğitimindeki Kur'an Kursu öğreticileri hariç) unvanlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak il/ilçe merkezlerinde fiilen çalışıyor olmak, (İl/ilçe merkezleri dışından (köy-ksb) kursa katılmak isteyenler, yolluksuz ve yevmiyesiz olarak katılmayı talep etmeleri halinde kursa müracaat edebileceklerdir.)
2. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak, 4/B sözleşmeli personel için ise Mesleğe Hazırlık Eğitimini almış olmak,
3. Daha önce aynı kursa katılmamış olmak veya katılıp da en fazla bir defa başarısız olmak,
4. Kursu başarı ile bitirmesi halinde Hüsn-i Tilavet ve Aşere kurslarını okuyabilecek kabiliyeti haiz olmak,
5. Kurs süresince yurt dışı, askerlik (bedelli askerlik dahil) vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,
6. Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak,
7. Tashih-i huruf / hüsn-i tilavet, dini musiki, aşere, takrib kursları mezunu olmamak.

C. DİĞER HUSUSLAR
1. Başvurular ve kursiyer seçimi her ilçe için ayrı ayrı yapılacaktır. 
2. Kursiyer seçimi mülakatı  her iki dönem düzenlenecek olan kurs (26 Eylül - 16 Aralık 2022 tarihleri arasında; ikinci gruplar için ise 19 Aralık 2022 - 17 Mart 2023) için yapılacaktır.
3. Başvurular 20 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe Müftülüklerine yapılacaktır. İl/ilçe mülakat sınavları 22 Eylül  2022 tarihinde saat 10:00’da İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır.
4. İl/ilçe bazında en az 10 (on) personelin başvuru yapması halinde sınav yapılabilecektir.
5. Sınav komisyonu mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun yüzüne ve ezbere okuma becerisini, dini mûsiki kabiliyetini, ilmihal bilgisini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyecektir.
6. Farklı nedenlerle kursa başlamayanların veya ayrılanların yerine eğitim başladıktan en geç bir hafta sonrasına kadar puan sıralamasına göre varsa yedeklerden kursiyer alınabilecektir.
7. Yapılan mülakat sonucunda yeterli sayıda başarılı kursiyerin seçimi halinde kurs başlayacaktır.
8. Kurs süresi toplam 3 ay/12 hafta olarak gerçekleştirilecektir.
9. Kurs programı, namaz vakitlerine göre planlanacak, gerektiğinde imam hatip ve müezzin-kayyımlar için bir vakit (öğle/ikindi) görev muafiyeti verilebilecektir. Kursa katılacak Kur'an kursu öğreticilerinin programları ise asli görevlerine devam etmeleri sebebiyle Kur’an kursu programını aksatmayacak şekilde planlanacaktır.
10. Kurslar mahalli şartlar ve programın uygulama esasları dikkate alınarak, haftada 20 saat ve 12 hafta üzerinden planlanacaktır.
11. Sınıflar kadın ve erkek personel için ayrı ayrı oluşturulacaktır.
12. Sınıflar en az 10, en fazla 20 kursiyerden oluşacaktır.
13. Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği 1/8’i aşan devamsızlığı durumunda kursiyerin eğitimle ilişiği kesilecektir.

D. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Oluşturulan komisyon marifetiyle kurs sonunda bitirme sınavı yapılacaktır.
2. Bitirme sınavında başarılı olan personele “Katılma Belgesi” verilecektir.
3. Duyuru tebligat niteliğinde olup, kursiyer seçme mülakat sınavı için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlgili personele duyurulur. 06/09/2022

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ