T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İscehisar Müftülüğü

19.02.2019

2019 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULUNCA 2019 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

 

 

Başkanlığımızca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde taşra teşkilatında görevli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görev yapan erkek personel arasında Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma; Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenlenmektedir.

 1. AMAÇ:

Başkanlığımız personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamaktır. Ayrıca ülkemizde Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından, yurtdışında ise diğer ülkelerce düzenlenen uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmalarına Türkiye’yi temsilen katılacak yarışmacıların; ulusal düzeyde yapılan yarışmalarla tecrübe edinerek uluslararası yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmeleri hedeflenmektedir.

 1. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

           

Erkek Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur’an Kursu Öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel,        

Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel katılabilecektir.

 1. MÜRACAAT:

Şartları uygun olan personelimiz, 15 Şubat - 15 Mart 2019 tarihleri arasında bağlı bulundukları müftülüklere müracaat edebileceklerdir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları ise eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir.

Yarışmalara katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen yarışmalardan kendisinin belirleyeceği sadece bir dalda yarışmaya müracaat edebilecek, aynı yıl içerisinde birden fazla yarışmaya müracaatı kabul edilmeyecektir.

Erkek Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin,

 

Kadın Görevliler:  Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 1. UYGULAMA:

 

 1. Hafızlık yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-sada ve tecvit üzerinden yapılacaktır.
 2. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvit,  terennüm (makam) ve meal üzerinden yapılacaktır. Seçici kurul, Ek-7 ’de belirlenen aşırlar arasından (il ve ilçelerde 4, bölge yarışmalarında 7, Türkiye Final Yarışmalarında 10) kura ile yarışmacının okuyacağı aşrı belirleyecek ve yarışmacıya okuduğu aşırdan bir ayet meali, varsa sebeb-i nüzul ile kelime bilgisini ölçmek amacıyla bir soru daha soracaktır. Bu hususta yarışmacılar, söz konusu listedeki aşırlardan “Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri” isimli eserin ilgili bölümlerinden sorumlu tutulacaktır.
 3. Erkek Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına, ilçe ve il bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılımı sağlanacaktır. İlçe ve il merkezi birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.
 4. Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına, il bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İlçelerden müracaat edenler ildeki yarışmaya katılacaktır. İl birincileri böylece belirlenecektir. Büyükşehir statüsünde olan illerin yalnızca metropol ilçelerinde İlçe Seçici Kurulu oluşturulabilecek ve ilçe birincileri, bağlı oldukları il müftülüklerine bildirilecektir. Büyükşehirlerde metropol ilçe birincileri ile diğer ilçelerden müracaat edenler arasından il birincisi belirlenecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi tespit edilecektir.
 5. İhtisas ve Kıraat Bölümü Kursiyerleri: Birden fazla müracaat olması halinde ilgili dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüğünce belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere il müftülüğüne bildirilecektir.
 6. İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dışında uygun salonlarda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
 7. Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.
 1. SEÇİCİ KURULLAR:
 1. Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları;
 1. İl ve İlçe Seçici Kurulları:

İl merkezlerinde ve görevli sayısı 30’dan fazla olan ilçe merkezlerinde; il veya ilçe müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere–takrip icazeti almış bir hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin kayyım unvanlarındaki toplam görevli sayısı 30’dan az olan ilçe merkezlerinde seçici kurul oluşturulmaz ve bu ilçelerde yarışmalara katılmaya istekli olanlar il merkezindeki/metropol ilçedeki yarışmaya katılırlar.

İlçede bir dalda gerçekleştirilen yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.

 1. İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve bir rehber öğreticiden (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.        

 1. Bölge Seçici Kurulları:

Bölge Seçici Kurul Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenecektir. Kurul komisyon üyeleri ise-yarışmanın yapılacağı ilin müftülüğü tarafından belirlenecek- il müftüsü veya il müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere – takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

 

 1. Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları;

 

 1. İl Seçici Kurulları:

İl merkezlerinde il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere-takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) ve bir rehber öğretici olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir.

 1. Metropol İlçe Seçici Kurulları:

İlçe merkezlerinde ilçe müftüsünün başkanlığında, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden bir kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere - takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) ve bir rehber öğretici olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir.

 1. Bölge Seçici Kurulları:

Bölge Seçici Kurul Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenecektir. Kurul komisyon üyeleri ise-yarışmanın yapılacağı ilin müftülüğü tarafından belirlenecek- il müftüsü veya il müftü yardımcısı, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş/uzman/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere–takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul üyelerinin, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir.

 

 1. Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:

Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur. 

 

 

 1. Yüksek Seçici Kurul:

Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

 

 

 1. Seçici Kurullar ile İlgili Diğer Hususlar:
 1. Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer görevlilerden oluşturulacaktır.
 2. Her yarışma için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Kur’an-ı Kerim ve Hafızlık yarışmasını tek seçici kurul yapabilecektir.

 

 

 

 1. DEĞERLENDİRME ESASLARI:
 1. Hafızlık Yarışmasında İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları Şu Hususlara Dikkat Eder:

 

 1. GENEL İLKELER:
 1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.
 2. Her adaya üç soru sorulacaktır.
 3. Önceden hazırlanan sorular kura ile belirlenecektir.
 4. Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

 

 1. SORULAR:
  1. Birinci soru sayfa başından sayfa sonuna kadar olacak (1-30 cüzlerden),

2.ve.3. soru sayfa geçişli olacak (1-30. cüzlerden),

 

 1. OKUYUŞ TARZI:
 1. Okuyuşlarda aday hadr, tedvir veya tahkik usullerinden birini seçebilecektir. Hafızlık yarışmalarında tercih edilen okuma usulü tedvirdir.

 

 1. NOT BAREMİ:
 1. Hıfzda her soru 20 puandır (20x3=60).
 2. Tecvid ve meharic-i huruf 30 puandır.
 3. Eda-sada 10 puandır.

 

 1. DEĞERLENDİRME:
 1. Aday takılırsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci uyarıda okuyabilirse bir puan, ikinci uyarıda okuyabilirse bir puan daha düşülecektir. Aday takılır ve kurul tarafından hatırlatma yapılınca devam edebilirse üç puan daha düşülecektir.                  
 2. Adaya 3 hatırlatma yapılırsa soru iptal edilir. O sorudan puan alamaz.
 3. Aday hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.
 4. Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından yarım(0,5) puan, düşülecektir.
 5.  Puanlamada okuyucunun eda ve sadası yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

              

 1. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında; İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları Şu Hususlara Dikkat Eder:

 

 1. GENEL İLKELER:
 1. Sorular eşit uzunlukta ve her bir yarışmacı için farklı ayetlerden olmak üzere meal sorularıyla birlikte önceden hazırlanacaktır.
 2. Yarışma sırası ve sorusu kura ile belirlenecektir.
 3. Yarışmacıların yarışma okuyuşu 10 dakikayı geçmeyecektir.
 4. Ayet tekrarı yapılmayacaktır.
 5. Yarışmacının hatalarından dolayı okuma esnasında müdahale edilmeyecektir.

 

 1. OKUYUŞ TARZI:

Tahkik usulünde okunacaktır.

 

 1. NOT BAREMİ:
 1. Tecvit, meharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 50 puandır.
 2. Eda-sada, makam ve terennüm 40 puandır.
 3. Meal sorusu 10 puandır.

 

 

d)  DEĞERLENDİRME:

 1. Her tecvit kuralı ihlalinde bir puan düşülecektir.
 2. Her meharic-i huruf ve sıfatı huruf ihlalinde bir puan düşülecektir.
 3. Her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir puan düşülecektir.
 4. Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okuma ile oluşan galattan iki puan düşülecektir.
 5. Her eksik/zayıf tecvit, mahreç ve sıfat uygulamasından dolayı yarım puan düşülecektir.
 6. Aday hadr veya tedvir usulünde okursa beş puan düşülecektir.
 7. Eda-sada-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

 

 

 1. Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla (not baremindeki) değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.

 

7.  YARIŞMA TAKVİMİ, BÖLGE MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERE DÂHİL İLLER:

 

Yarışma takvimleri, bölge merkezleri ile bu bölgelere dâhil iller (Ek-1,2,3,4)’de, duyuru metinleri ise (Ek-5 ve Ek-6)’da belirtilmiştir.

 

 1. ÖDÜLLER:

 

Yarışmalarda başarılı olan personele il ve ilçe müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.

 

A- Hafızlık Final Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye        10.000

İkinciye            9.000

Üçüncüye         8.000

 

B- Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye          6.000

İkinciye            5.000

Üçüncüye         4.000

 

 

C- Ayrıca bölge birincilerinden;

Hafızlık final yarışmasında dereceye giremeyenlere                                           : 1.000

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere   : 750

ödül verilecektir.

D- Yukarıda  belirtilen ödüller, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce   dereceye giren ve giremeyen yarışmacıların hesabına yatırılacaktır.

 

 

 1. DİĞER ŞARTLAR:

 

 1. İlgili Kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.
 2. İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.
 3. Yarışmaların sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, bölge final yarışma merkezine, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına (Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına) bildirilecektir.
 4. Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.
 5. İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.
 6. Türkiye finalleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görüntülü olarak kayda alınacak, Başkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarışmalarına katılanlara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır.
 7. Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

 

 1. İl/İlçe ve bölge seçici kurullarında,

 

 1. Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) ile iaşe,  ibate ve yol masrafları,
 2. Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) ile iaşe,  ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

 

 

 

 

ERKEK DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI TAKVİMİ

 

 

 

 1. HAFIZLIK YARIŞMASI:

a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-1)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini aynı tarihte Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XVI. Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını aşağıda belirtilen tarihte Kütahya’da yapacaktır.

 

 

HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

            Müracaat tarihi:                                                           15 Şubat-15 Mart 2019 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                       12 Nisan 2019

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:                   12 Mayıs 2019        

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                         23 Haziran 2019

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                               15 Eylül 2019

 

 

 

 

 

 

 1. KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI:

a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, Seçici Kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-2)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir.

d) Yüksek Seçici Kurul XVI. Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasını aşağıda belirtilen tarihte İzmir’de yapacaktır.

 

 

 

KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

           

Müracaat tarihi :                                                        15 Şubat-15 Mart 2019 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                     12 Nisan 2019

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:                 12 Mayıs 2019          

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                       19 Haziran 2019

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                             29 Eylül 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI TAKVİMİ

 

 

 1. HAFIZLIK YARIŞMASI:

a) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildireceklerdir.

b) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-3)’de belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini aynı tarihte Başkanlığa göndereceklerdir.

c) Yüksek Seçici Kurul XI. Kadın Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını aşağıda belirtilen tarihte Eskişehir’de yapacaktır.

 

 

HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

             

            Müracaat tarihi:                                                         15 Şubat-15 Mart 2019 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                     12 Nisan 2019

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:                 12 Mayıs 2019          

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                       22 Haziran 2019

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                             15 Eylül 2019

 

 

 1. KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI:

a) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte bölge final yarışması merkezi il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir.

b) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-4)’da belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir.

c) Yüksek Seçici Kurul XI. Kadın Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasını aşağıda belirtilen tarihte Manisa’da yapacaktır.

 

KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

                       

 

Müracaat tarihi :                                                        15 Şubat-15 Mart 2019 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                     12 Nisan 2019

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:                 12 Mayıs 2019          

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                       20 Haziran 2019

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                             29 Eylül 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

ERKEK DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

Bölge Yarışma Tarihi: 23 Haziran 2019

 

1. BÖLGE YARIŞMA

2. BÖLGE YARIŞMA

3. BÖLGE YARIŞMA

 

MERKEZİ: ELAZIĞ

MERKEZİ: GİRESUN

MERKEZİ: KİLİS

 

1- DİYARBAKIR

1- SAMSUN

1- ADANA

2- ADIYAMAN

2- GİRESUN

2- OSMANİYE

3- MARDİN

3- ORDU

3- KİLİS

4- BATMAN

4- SİNOP

4- HATAY

5- ŞANLIURFA

5- AMASYA

5- K.MARAŞ

6- GAZİANTEP

6- ÇORUM

6- MERSİN

7- MALATYA

7- TOKAT

7- KARAMAN

8- ELAZIĞ

8- TRABZON

 

 

9- RİZE

 

 

 

4. BÖLGE YARIŞMA

5. BÖLGE YARIŞMA

6. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: GÜMÜŞHANE

MERKEZİ: YOZGAT

MERKEZİ: EDİRNE

1- AĞRI

1- SİVAS

1- ÇANAKKALE

2- ERZİNCAN

2- NEVŞEHİR

2- YALOVA

3- KARS

3- KIRŞEHİR

3- BURSA

4- BAYBURT

4- YOZGAT

4- KIRKLARELİ

5- ERZURUM

5- NİĞDE

5- TEKİRDAĞ

6- ARTVİN

6- KAYSERİ

6- EDİRNE

 

7- TUNCELİ

7- AKSARAY

7- BALIKESİR

 

8- ARDAHAN

8- KONYA

8- KÜTAHYA

 

9- GÜMÜŞHANE

 

9- KOCAELİ

 

 

 

10-SAKARYA

 

 

 

 

 

11-BİLECİK

 

 

 

 

 

7. BÖLGE YARIŞMA

8. BÖLGE YARIŞMA

9. BÖLGE YARIŞMA

 

MERKEZİ: AYDIN

MERKEZİ: ÇANKIRI

MERKEZİ: BİTLİS

 

1- AYDIN

1- KIRIKKALE

1- HAKKÂRİ

 

2- ANTALYA

2- ÇANKIRI

2- ŞIRNAK

 

3- UŞAK

3- KARABÜK

3- SİİRT

 

4- MANİSA

4- BOLU

4- VAN

 

5- ISPARTA

5- KASTAMONU

5- IĞDIR

 

6- İZMİR

6- ANKARA

6- BİTLİS

 

7- BURDUR

7- ESKİŞEHİR

7- MUŞ

 

8- MUĞLA

8- ZONGULDAK

8- BİNGÖL

 

9- DENİZLİ

9- DÜZCE

 

 

10-AFYONKARAHİSAR

10-BARTIN

 

 

 

 

10. BÖLGE YARIŞMA

 

 

 

MERKEZİ: İSTANBUL

 

 

 

 

TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI FİNAL MERKEZİ:  KÜTAHYA

 

TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 15 Eylül 2019

 

 

 

EK-2

ERKEK DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

Bölge Yarışma Tarihi: 19 Haziran 2019

 

1. BÖLGE YARIŞMA

2. BÖLGE YARIŞMA

3. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: MARDİN

MERKEZİ: AMASYA

MERKEZİ: ADANA

1- DİYARBAKIR

1- SAMSUN

1- ADANA

2- ADIYAMAN

2- GİRESUN

2- OSMANİYE

3- MARDİN

3- ORDU

3- KİLİS

4- BATMAN

4- SİNOP

4- HATAY

5- ŞANLIURFA

5- AMASYA

5- K.MARAŞ

6- GAZİANTEP

6- ÇORUM

6- MERSİN

7- MALATYA

7- TOKAT

7- KARAMAN

8- ELAZIĞ

8- TRABZON

 

 

9- RİZE

 

 

 

4. BÖLGE YARIŞMA

5. BÖLGE YARIŞMA

6. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: KARS

MERKEZİ: AKSARAY

MERKEZİ: TEKİRDAĞ

1- AĞRI

1- SİVAS

1- ÇANAKKALE

2- ERZİNCAN

2- NEVŞEHİR

2- YALOVA

3- KARS

3- KIRŞEHİR

3- BURSA

4- BAYBURT

4- YOZGAT

4- KIRKLARELİ

5- ERZURUM

5- NİĞDE

5- TEKİRDAĞ

6- ARTVİN

6- KAYSERİ

6- EDİRNE

7- TUNCELİ

7- AKSARAY

7- BALIKESİR

8- ARDAHAN

8- KONYA

8- KÜTAHYA

9- GÜMÜŞHANE

 

9- KOCAELİ

 

 

10-SAKARYA

 

 

11-BİLECİK

 

 

 

7. BÖLGE YARIŞMA

8. BÖLGE YARIŞMA

9. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: ANTALYA

MERKEZİ: ANKARA

MERKEZİ: IĞDIR

1- AYDIN

1- KIRIKKALE

1- HAKKÂRİ

2- ANTALYA

2- ÇANKIRI

2- ŞIRNAK

3- UŞAK

3- KARABÜK

3- SİİRT

4- MANİSA

4- BOLU

4- VAN

5- ISPARTA

5- KASTAMONU

5- IĞDIR

6- İZMİR

6- ANKARA

6- BİTLİS

7- BURDUR

7- ESKİŞEHİR

7- MUŞ

8- MUĞLA

8- ZONGULDAK

8- BİNGÖL

9- DENİZLİ

9- DÜZCE

 

10-AFYONKARAHİSAR

10-BARTIN

 

 

 

 

 

10. BÖLGE YARIŞMA

 

 

MERKEZİ: İSTANBUL

 

 

1- İSTANBUL

 

 

 

TÜRKİYE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA FİNAL MERKEZİ: İZMİR

 

TÜRKİYE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 29 Eylül 2019

 

EK-3

KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

 

Bölge Yarışma Tarihi: 22 Haziran 2019

 

 

1. BÖLGE YARIŞMA

2. BÖLGE YARIŞMA

3. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: ADIYAMAN

MERKEZİ: TRABZON

MERKEZİ: HATAY

1- DİYARBAKIR

1- SAMSUN

1- ADANA

2- ADIYAMAN

2- GİRESUN

2- OSMANİYE

3- MARDİN

3- ORDU

3- KİLİS

4- BATMAN

4- SİNOP

4- HATAY

5- ŞANLIURFA

5- AMASYA

5- K.MARAŞ

6- GAZİANTEP

6- ÇORUM

6- MERSİN

7- MALATYA

7- TOKAT

7- KARAMAN

8- ELAZIĞ

8- TRABZON

 

 

9- RİZE

 

 

 

4. BÖLGE YARIŞMA

5. BÖLGE YARIŞMA

6. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: ERZİNCAN

MERKEZİ: SİVAS

MERKEZİ: ÇANAKKALE

1- AĞRI

1- SİVAS

1- ÇANAKKALE

2- ERZİNCAN

2- NEVŞEHİR

2- YALOVA

3- KARS

3- KIRŞEHİR

3- BURSA

4- BAYBURT

4- YOZGAT

4- KIRKLARELİ

5- ERZURUM

5- NİĞDE

5- TEKİRDAĞ

6- ARTVİN

6- KAYSERİ

6- EDİRNE

7- TUNCELİ

7- AKSARAY

7- BALIKESİR

8- ARDAHAN

8- KONYA

8- KÜTAHYA

9- GÜMÜŞHANE

 

9- KOCAELİ

 

 

10-SAKARYA

 

 

11-BİLECİK

 

 

 

7. BÖLGE YARIŞMA

8. BÖLGE YARIŞMA

9. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: MUĞLA

MERKEZİ:  KASTAMONU

MERKEZİ: MUŞ

1- AYDIN

1- KIRIKKALE

1- HAKKÂRİ

2- ANTALYA

2- ÇANKIRI

2- ŞIRNAK

3- UŞAK

3- KARABÜK

3- SİİRT

4- MANİSA

4- BOLU

4- VAN

5- ISPARTA

5- KASTAMONU

5- IĞDIR

6- İZMİR

6- ANKARA

6- BİTLİS

7- BURDUR

7- ESKİŞEHİR

7- MUŞ

8- MUĞLA

8- ZONGULDAK

8- BİNGÖL

9- DENİZLİ

9- DÜZCE

 

10-AFYONKARAHİSAR

10-BARTIN

 

 

10. BÖLGE YARIŞMA

 

 

MERKEZİ: İSTANBUL

 

 

1- İSTANBUL

 

 

 

TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI FİNAL MERKEZİ: ESKİŞEHİR

 

TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 15 Eylül 2019

 

 

 

 

 

EK-4

KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

 

Bölge Yarışma Tarihi: 20 Haziran 2019

 

1. BÖLGE YARIŞMA

2. BÖLGE YARIŞMA

3. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: DİYARBAKIR

MERKEZİ: ORDU

MERKEZİ: OSMANİYE

1- DİYARBAKIR

1- SAMSUN

1- ADANA

2- ADIYAMAN

2- GİRESUN

2- OSMANİYE

3- MARDİN

3- ORDU

3- KİLİS

4- BATMAN

4- SİNOP

4- HATAY

5- ŞANLIURFA

5- AMASYA

5- K.MARAŞ

6- GAZİANTEP

6- ÇORUM

6- MERSİN

7- MALATYA

7- TOKAT

7- KARAMAN

8- ELAZIĞ

8- TRABZON

 

 

9- RİZE

 

 

 

4. BÖLGE YARIŞMA

5. BÖLGE YARIŞMA

6. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: ERZURUM

MERKEZİ: NİĞDE

MERKEZİ:KIRKLARELİ

1- AĞRI

1- SİVAS

1- ÇANAKKALE

2- ERZİNCAN

2- NEVŞEHİR

2- YALOVA

3- KARS

3- KIRŞEHİR

3- BURSA

4- BAYBURT

4- YOZGAT

4- KIRKLARELİ

5- ERZURUM

5- NİĞDE

5- TEKİRDAĞ

6- ARTVİN

6- KAYSERİ

6- EDİRNE

7- TUNCELİ

7- AKSARAY

7- BALIKESİR

8- ARDAHAN

8- KONYA

8- KÜTAHYA

9- GÜMÜŞHANE

 

9- KOCAELİ

 

 

10-SAKARYA

 

 

11-BİLECİK

 

 

 

7. BÖLGE YARIŞMA

8. BÖLGE YARIŞMA

9. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: ISPARTA

MERKEZİ: KIRIKKALE

MERKEZİ: VAN

1- AYDIN

1- KIRIKKALE

1- HAKKÂRİ

2- ANTALYA

2- ÇANKIRI

2- ŞIRNAK

3- UŞAK

3- KARABÜK

3- SİİRT

4- MANİSA

4- BOLU

4- VAN

5- ISPARTA

5- KASTAMONU

5- IĞDIR

6- İZMİR

6- ANKARA

6- BİTLİS

7- BURDUR

7- ESKİŞEHİR

7- MUŞ

8- MUĞLA

8- ZONGULDAK

8- BİNGÖL

9- DENİZLİ

9- DÜZCE

 

10-AFYONKARAHİSAR

10-BARTIN

 

 

 

 

10. BÖLGE YARIŞMA

 

 

MERKEZİ: İSTANBUL

 

 

1- İSTANBUL

 

 

 

 

TÜRKİYE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA FİNAL MERKEZİ: MANİSA

 

TÜRKİYE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 29 Eylül 2019

EK-5

 

 

D U Y U R U

 

2019 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE ERKEK DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM

 

 

HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi:                                                         15 Şubat-15 Mart 2019

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                      12 Nisan 2019

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:                  12 Mayıs 2019

            Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                        23 Haziran 2019

            Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                              15 Eylül 2019

            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                KÜTAHYA

            Hafızlık Final Yarışması Ödülleri:

Birinciye         10.000

İkinciye             9.000

Üçüncüye          8.000

 

 

 

KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi :                                                          15 Şubat-15 Mart 2019

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                       12 Nisan 2019

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:                    12 Mayıs 2019        

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                          19 Haziran 2019

            Türkiye finalinin yapılacağı tarih:                                29 Eylül 2019

            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                  İZMİR

            Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödülleri:

Birinciye         6.000

İkinciye           5.000

Üçüncüye        4.000

 

 

 

Ayrıca bölge birincilerinden;

Hafızlık final yarışmasında dereceye giremeyenlere:                               1.000

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere:  750

 

 

Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir.

 

ERKEK DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR

 

 

EK-6

 

 

D U Y U R U

 

 

 

2019 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE KADIN DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM

 

KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

 

Müracaat tarihi:                                                          15 Şubat-15 Mart 2019

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                       12 Nisan 2019

            İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:                   12 Mayıs 2019

            Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                         22 Haziran 2019

            Türkiye finalinin yapılacağı tarih:                                15 Eylül 2019

            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                  ESKİŞEHİR

           

            Hafızlık Final Yarışması Ödülleri:

 

Birinciye         10.000

İkinciye             9.000

Üçüncüye          8.000

 

 

KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA

YARIŞMASI TAKVİMİ

 

Müracaat tarihi :                                                         15 Şubat-15 Mart 2019

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                       12 Nisan 2019

            İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:                   12 Mayıs 2019

            Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                         20 Haziran 2019

            Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                               29 Eylül 2019

            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                  MANİSA

 

            Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödülleri

 

Birinciye         6.000

İkinciye           5.000

Üçüncüye        4.000

 

Ayrıca bölge birincilerinden;

Hafızlık final yarışmasında dereceye giremeyenlere:                               1.000

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere:   750 ödül verilecektir.

 

 

Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir.

 

KADIN DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR

 

 

 

 

EK-7

 

(KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA)  İL VE İLÇE YARIŞMALARINDA       OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER:

 

1. Bakara 124-129

2. Bakara 183-186

3. Ali imran 14-19

4. İsra 9-17

 

 

(KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA) BÖLGE YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER:

 

1. Bakara 124-129

2. Bakara 183-186

3. Ali imran 14-19

4. İsra 9-17

5. Neml 83-93

6. Duhan 1-19

7. Tahrim 1-7

 

 

(KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA) TÜRKİYE FİNAL YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER:

 

 

1. Bakara 124-129

2. Bakara 183-186

3. Ali imran 14-19

4. İsra 9-17

5. Neml 83-93

6. Duhan 1-19

7. Tahrim 1-7

8. Zümer 10-18

9.  Hac 26-33

10.Müminun 1-17