24.01.2018

EMİRDAĞ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

EMİRDAĞ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Tanıtım ve Tarihçe

A. Görevleri:

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde 429 Sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur.

Anayasamızın 136. maddesinde belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, genel idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup, "laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İlgili kanunda da bu görevler, "İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde belirlenmiştir.

B. Teşkilat Yapısı

Emirdağ  İlçe Müftülüğü, İlçe Müftüsü,  Murakıp, Şef, Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve çeşitli unvanlarda çalışan toplam 126 personeli ile  İlçe de toplumun dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam Dini’nin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmaya ve kanunlar çerçevesinde diğer görevleri yapma çaba ve gayreti içindedir.

İlçe Müftüsü

İlçe müftüsü, bulunduğu ilçede müftülük teşkilatının birim amiri olup, ilçe hudutları içinde müftülük görevlerini yürütmek ve denetlemekle görevlidir.

Temsil ve Bağlılık

İl müftüsü görevli bulunduğu ilde, ilçe müftüsü de görevli bulunduğu ilçede Başkanlığı temsil eder. İl müftülükleri müftülük hizmetlerinin yürütülmesinde Başkanlığa, ilçe müftülükleri de il müftülüğüne bağlıdır.