T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Çobanlar Müftülüğü

06.11.2018

Tanıtım

ÇOBANLAR İLÇESİ

 

TARİHÇESİ; Bugünkü Kocaöz (Feleli) beldesinde antik Anabura kenti kurulmuştur. Afyon

Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır. Bir rivayete göre: Danişmentlileri oluşturan Avşar boylarından Süleymanlı koluna mensup bir grubun bu bölgeye yerleştiği Çobanlar, Işıklar ve Sülümenli beldelerinin bu oymak tarafından kurulduğu, hatta kurucuların kardeş oldukları rivayet edilir. Bilindiği gibi Danişmentlilerin dağılmasıyla onlara bağlı birçok oymak ve boy başta batı Anadolu olmak üzere birçok yere dağılmışlardır.

Rivayete göre: Bölgenin Bizanslılardan Türklere geçmesiyle Çobanların, Sülümenlinin ve Işıkların Dulkadiroğulları beyliğine mensup Oğuzların Avşar boyunun Civanşirli kolunun Selmanlı, Sülmenli, Süleymanlı aşireti tarafından kurulduğu rivayet edilmektedir. Bir başka rivayete göre ise; Civanşirli aşiretine mensup bir oymağın Van dolaylarından Eskişehir'e geldiği bu oymaktan iki kardeşin Afyonkarahisar'ın Çobanlar, Işıklar ve Sülümenli beldelerine göç ederek yerleştiği rivayet edilmektedir.

COĞRAFİ DURUMU; İlçemizin Yüzölçümü 192 km²'dir. Çobanlar ilçesi Ege bölgesinde yer almakta ise de, iklim şartları itibariyle İç Anadolu iklimine sahiptir. İlçenin rakımı 1050’dir.

NÜFUS BİLGİLERİ; 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre aşağıdaki bilgiler oluşturulmuştur.

 

                      İlçe Merkezi                    Belde                                  Köyler

               Toplam Erkek Kadın     Toplam Erkek Kadın     Toplam Erkek Kadın

Çobanlar  8757    4347   4410         4607    2274     2333        13364     6621    6743

 

SOSYAL DURUMU; İlçe halkı genellikle gelenek ve göreneklerine bağlı yaşam sürdürmektedir. İlçede yerleşim dağınık; evler genellikle kapalı avlu tipi bir yapıdadır. İlçede artan nüfusla birlikte ciddi düzeyde bir göç olgusu görünmemektedir. İlçe merkezinde evlerin belli bir oranı kerpiç ev niteliğinde olup; mevcut konut kapasitesi yeterli değildir. Özellikle ilçede görev yapan kamu görevlilerinin oturabileceği sayıda ve nitelikte konutun bulunmaması önemli bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle kadınlar giymiş oldukları şalvar, göynük, zıbın, birzak peştamal ile mahalli giyim kuşamlarını günlük hayatta da devam ettirirler. Ayrıca köy odası tipi odalarda halk bir araya gelir ve buralarda sohbet nitelikli buluşmalar gerçekleştirilir.

İlçemiz Afyonkarahisar İl Merkezine 25 Km uzaklıkta olup ulaşım Belediye tarafından sağlanmaktadır. İlçemizden İl Merkezine düzenli olarak her 30 Dk'da Otobüsler vardır. İlçe halkı geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden elde ettiği gelirle karşılamaktadır. Afyon Şeker Fabrikası, ilçede bulunan küçük çaplı yem ve un fabrikaları ve küçük imalathaneler; özellikle kırsal alanda mermer ve tuğla fabrikaları, kum ocakları iş imkânları sağlamaktadır. Bu küçük ilçede ayrıca, Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan Patpat adlı römork-pikap karışımı araçlar, ilçenin küçük atölyelerinde imal edilir.

 

EKONOMİK DURUMU; Tarım ve Hayvancılık ilçenin belli başlı gelir kaynağımı oluşturmaktadır. Genellikle buğday, arpa, fiğ, şeker pancarı, ayçiçeği, yonca, mısır (silaj), patates ve haşhaş ziraatı yapılmaktadır. İlçemizde meyve üretimi, çiftçi ailesi ihtiyaçlarını karşılamak şeklinde yapılmaktadır. Meyve ağaçlarının büyük çoğunluğu kapama bahçeler şeklinde olmayıp, işletme arazileri içerisinde dağınık halde bulunmaktadır. Sebzecilik de benzer yapıya sahip olmakla birlikte,

İlçemiz hudutlarında bir adet hâlihazırda 50000 m2 alanda, tamamen ihracata yönelik örtü altı üretim yapmakta olan bir işletme mevcuttur. Hayvancılık; ilçemizde zirai işletmelerin neredeyse tamamı tarla tarımı ve hayvancılığın bir arada yapıldığı karma işletme şeklindedir.

DİNİ HAYAT; Vatandaşların büyük çoğunluğunun Sünni-Hanefi çizgisinde bir inanç ve İbadet yapısına sahip olmaları sebebiyle ilçede herhangi bir dini-etnik gruplaşma ve ayrışma bulunmamaktadır.

Halkın büyük çoğunluğu, uygulama (ibadet) bazında birtakım eksiklikler göze çarpsa da, inanç değerlerine bağlı ve saygılıdır. İnanca doğrudan zarar verebilecek nitelikte batıl inanç ve hurafeye rastlanmamıştır. Özellikle son yıllarda vatandaşlarımızın Başkanlığımız aracılığı ile sunulmakta bulunan din hizmetlerine yönelik gösterdikleri ilgi ve güven, memnuniyet verici düzeydedir. 1990 yılında faaliyete başlayan İlçe Müftülüğü halen Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan Müftülük Hizmet Binasında hizmet vermektedir. İlçe merkezinde yedi, kasabada dört ve köylerde üç tane olmak üzere toplam ondört camimiz vardır. Beş tane Kur’an kursumuz mevcuttur. Müftülük bünyesinde

PERSONEL; Müftü, Vaiz, V.K.H.İ., hizmetli, 13 imam hatip, 3 müezzin kayyım ve 2’si kadrolu, 1'i 4/B Sözleşmeli, 9’u fahri Kur’an kursu öğreticisi ve 5 işkur personeli olmak üzere toplam 37 görevlimiz bulunmaktadır. İlçe müftülüğümüze ilçe müftüsü olarak atanan İlçe müftüsü Yaşar DOĞRU 01/10/2018 Pazartesi günü ilçemizdeki görevine başlamıştır. Akkoyunlu Köyü Camii İmam-Hatip Kadrosu Münhaldir.

                                                                                                                                 06.11.2018

                                                                                                                       Çobanlar İlçe Müftülüğü