T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bolvadin Müftülüğü

02.11.2016

Bolvadin İlçe  Müftülüğü Tanıtım

 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla “ İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” amacıyla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur.

İlçe Müftülüğümüz Anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda, Milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek ve her türlü siyasi görüş ve düşüncenin dışında kalarak, Dinimizin birlik, beraberlik, fedakarlık ve yardımlaşma gibi yüce prensiplerini halkımıza benimseterek, başarılı, etkin ve yaygın bir Din Hizmeti sunmaktadır

Bolvadin İlçe  Müftülüğü 1923 yılında kurulmuş ve teşkilatlanmıştır. Bugünkü teşkilat yapısı ile  İlçe  hudutları içerisinde 81 adet Cami 20  adet Kur'an Kursu mevcut olup, kadro sayısı toplam 142 dir. Müftülüğümüz Hac - Umre görevini yapacak vatandaşlarımızada en güzel şekilde  hizmet vermektedir.

Bolvadin İlçe  Müftülüğünde 1 Müftü,  , 1 Cezaevi Vaizi, 1 Murakıp, 1 Şef,  2 V.H.K.İ., 1 Memur,   1 Şoför, 2 Hizmetli, görev yapmaktadır. İlçe Merkezinde  53 cami, 14  Kur’an Kursu bulunmaktadır.

BOLVADİN TANITIM

İlçemiz Coğrafi olarak Ege bölğesinin uç doğu bölgesinde 1014 m. Rakımlı Afyonkarahisar ilinin  köyleriyle beraber 48.000 nüfuslu en büyük ilçesidir. Tarihi Kral yolunun üzerinde, İpek Yolunun doğu bağlantısında, İstanbul, Hicaz yolu üzerindedir. Kuzeyinde Emirdağları, Güneyinde Sultan Dağlarıyla çevrilidir. Düz ovada bulunan ilçemizin 5 km güneyinde Akarçay, Eber Gölüne dökülür. Büyük baş ve küçük baş hayvancılığın yanında yumurta tavukçuluğu yapılır. Buğday, arpa, pancar, yonca, haşhaş ve patates  tarımı yapılır. Kışları soğuk, yazları sıcak iklim yapısı vardır. Yüz ölçümü 1108 km²’dir.

Tarihi olarak Anadolu medeniyeti 10.000 yıl öncesine dayanır. Bolvadin’in batısında Polybotum onun güneyinde Kayser Liodin şehirleri Hititler, Lidyalılar, Frigler, Roma ve Bizanslılara vilayetlik yapmıştır. Bolvadin; 667 yılında Kostantiniye seferine çıkan Hz. Ebu Eyüp El Ensari komutasındaki ordu tarafından fetih edilse de yerleşim olmamıştır. Hz. Ebu Eyüp El Ensarinin, “Ya Rabbi bu topraklar İSLAM BELDESİ olsun.” Duası  Selcuklular döneminde Türklere nasip olmuştur.

1107 yılında Emir Mengüç Bey’in komutasındaki ordu Bolvadin ovasında Rumlarla yapılan savaş da Zafer kazanınca buraya 25 aşiret yerleştirerek  “Bol ovaya dindarları iskan ettik “ demesiyle “BOLVADİN” kurulmuş olur. 1099 da haçlı seferi sırasında harap olan ilçe Haçlı seferlerinin bitmesiyle Bolvadin 1116 yılında vilayet ilan edilir.Buraya Emir Buğrahan vali atandı.(1116)  1429’da Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Bolvadin Muhassılığı (Sancaklık)  verildi. Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte  1923’de Vilayet ilan edilen  Afyonkarahisara, Bolvadin, ilçesi olarak bağlandı.