T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Dazkırı Müftülüğü

17.01.2020

TEMEL AİLE BİLİNCİ EĞİTİM SEMİNERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi konularında toplumumuza dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapılmakta, aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar düzenlenmektedir. Başkanlığımızca  "Temel Aile Bilinci Eğitimi" Projesi planlanmıştır.

Bu çerçevede toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme imkânına sahip din görevlilerimizin kendileri ve ailelerinden başlayarak model olma misyonuna katkı sağlama hedeflenmektedir. Bu bağlamda Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerimizde görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımlara Kur'an ve sünnet ışığında aileyle ilgili temel ahlaki ilkelerin kazandırılması, aile içi iletişimin önemi ve bu iletişimin güçlendirilmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla, “Temel Aile Bilinci Eğitimi” semineri düzenlenmiştir.

15-16 Ocak 2020 tarihlerinde Dazkırı Alkim Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde Dazkırı İlçe Müftüsü İsmail GEREN, Başmakçı İlçe Müftüsü Zafer YILDIZ ve Evciler İlçe Müftüsü Faruk GÜNDOĞAN planlanan konuları din görevlilerimize sunumlar eşliğinde anlattılar.